Verksamheten

Familjedaghem, dagmamma, dagpappa, dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg

Kärt barn har många namn

Vi bedriver verksamheten i enskild regi som Handelsbolag.

Med en relativt liten barngrupp finns stora möjligheter att

  • erbjuda alla barn den uppmärksamhet de behöver och förtjänar
  • kunna koncentrera oss närmare på barnens inlärning och utveckling men även att ge barnen den tid de behöver för att utvecklas i sin egen takt
  • kunna ge beröm och uppmuntran som leder till stärkt självkänsla och vilja att fortsätta lära
  • behandla barnen som dom värdefulla gåvor som dom är samt tillgodose deras önskemål eller behov

En av många fördelar med att ha en liten grupp är att vi får större möjlighet att se till varje enskild individ. Vi kan med fördel forma dagen efter dagsformen på barnen. Då vi har en familjebuss så finns det också stor möjlighet att röra oss geografiskt. Vi kan sommartid tex. åka till Säterdalen, leka i lekparken, hälsa på djuren och klättra i hinderbanan eller åka upp till Rättvik och bada i Siljanbadets långgrunda vatten. Vintertid kan vi åka vi till pulkabacken eller till tex. Tansvallen, Sörskog eller Runn för att åka skidor eller skridskor.

Vårat övergripande mål är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit och lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor och såklart ha roligt! 

Verksamheten är godkänd av barn- och utbildningsnämnden. Förskolans läroplan är vägledande.