Om mig

Jag heter Sara Larsson, är 30 år gammal och bor tillsammans med min man Tomas och våra fyra barn, Theo 8 år, Liam 6 år, Noel 4 1/2 år och Leah 3 år i ett hus i Grycksbo.

I april 2017 startade jag mitt eget familjedaghem, Familjedaghemmet Äppellunden, som drivs i privat regi i vårt hem. Jag har en barngrupp på ca. 6 barn med en möjlighet att ta emot 4 stycken barn utifrån. Detta för att hålla barngruppen liten och kunna komma nära barnen samt föräldrarna och för att verkligen kunna ge varje barn den tid som de behöver och förtjänar. Verksamheten riktar sig till barn i åldern 1-6 år.

Jag arbetar med utgångspunkt att stärka barnens egna personligeter, att alla barn ska bli sedda varje dag, att barnen lär sig att känna med andra, visar hänsyn, respekt och månar om varandra. Att ge barnen utlopp för sin energi, att tro på barnens förmåga och lust att lära, att vi skrattar och har kul tillsammans varje dag. 

Om jag endast fick beskriva min verksamhet med två ord skulle det vara TRYGGHET och KREATIVITET. 

Jag ser verkligen fram emot att ta emot fler barn i vårat hem och vår vardag tillsammans. Jag hoppas på att jag, barnen och deras föräldrar kommer att komma varandra nära. Att det bidrar till att lättare kunna samverka kring barnet och dess omvårdnad och stärka det i dess personliga och sociala utvecklig och att hela familjen kommer att känna sig trygga och trivas med sin barnomsorg. Mitt mål och min förhoppning är att mitt brinnande intresse för mitt arbete kommer att fortsätta utvecklas tillsammans med mig, mitt familjedaghem och framförallt tillsammans med barnen.